EGE ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Formlar

1) 42 akts üzeri dilekçe

http://egeatasaglik.ege.edu.tr/files/egeatasaglik/icerik/42_akts_uzeri_dilekcesi.docx

2) 42+3 Dilekçe

http://egeatasaglik.ege.edu.tr/files/egeatasaglik/icerik/42+3dilekce.docx

3) Ders Değişiklik Formu

http://egeatasaglik.ege.edu.tr/files/egeatasaglik/icerik/dersdegisiklikformu-ekle-sil(1).doc

4) Ders Muafiyet Dilekçesi

http://egeatasaglik.ege.edu.tr/files/egeatasaglik/icerik/dersmuafiyetdilekcesi(1).docx

5) İlişik Kesme

http://egeatasaglik.ege.edu.tr/files/egeatasaglik/icerik/ilisikkesme.docx

6) Mazeret Sınavı Talep Formu

http://egeatasaglik.ege.edu.tr/files/egeatasaglik/icerik/Mazeret-Sinavi-Talep-Formu(1).doc

7) Öğrenci Belgesi Dilekçesi

http://egeatasaglik.ege.edu.tr/files/egeatasaglik/icerik/ogrencibelgesidilekcesi(1).doc

8) Sınav Notu İtiraz Dilekçesi

http://egeatasaglik.ege.edu.tr/files/egeatasaglik/icerik/sinavnotuitirazdilekcesi(1).docx

9) Tek Ders Dilekçesi

http://egeatasaglik.ege.edu.tr/files/egeatasaglik/icerik/tekdersdilekcesi(1).doc

10) Tescili Yapılmayan Diploma

http://egeatasaglik.ege.edu.tr/files/egeatasaglik/icerik/Tescili yap�lmayan diploma.docx

11) Yaz Stajı Erteleme

http://egeatasaglik.ege.edu.tr/files/egeatasaglik/icerik/yaz_staj�_erteleme.docx

12) Kayıt Dondurma 

http://egeatasaglik.ege.edu.tr/files/egeatasaglik/icerik/kayitdondurma.docx