Çerez Örnek
canlı destek

OPTİSYENLİK

 

Eğitim Planı Ders İçerikleri

 

Koordinatör:

Doç.Dr. Elif DEMİRKILINÇ BİLER

elif.demirkilinc.biler@ege.edu.tr

 

Danışman:

Öğr. Gör. Elif Aktekin

elif.aktekin@ege.edu.tr

 

Programın Genel Tanıtımı

Program 2000-2001 Eğitim–Öğretim yılında açılmıştır. Örgün öğretim olarak eğitim vermektedir. ÖSYM'nin ilgili mevzuatı doğrultusunda öğrenci seçme sınavından YGS-1 puanı ile öğrenci almaktadır. Programın amacı, yetkili uzman hekim tarafından hazırlanmış reçeteye uygun olarak, görme gereçlerinin seçimini, belirtilen ve tespit edilen ölçüler doğrultusunda hazırlanmasını ve hastaya adaptasyonunu sağlayan görme sağlığı teknikeri olan optisyenleri yetiştirmektir. Optisyen, her türlü numaralı-numarasız gözlük camı ve çerçevesinin hazırlanmasını, montajını, ayarlamasını, satışını ve kontakt lens satışını yapar ayrıca optisyenlik müesseselerinin işleyişinden, resmi kurumlarla yapılan anlaşma hükümlerinin yürütülmesinden yasal olarak sorumludur.

Program Profili:

• Optisyenlik branş dersleri ile uygulamaları,

• Görme Optiği, Göz Hastalıkları ve Kontakt lensler

• Temel Sağlık dersleri; Halk sağlığı, Fizyoloji, İş Sağlığı ve Güvenliği, Davranış Bilimleri

• Temel Fen dersleri; Fizik, Kimya ve Geometrik Optik

• İşletmecilik temel dersleri; İşletme ve Pazarlama Yönetimi, Muhasebe, Halkla ilişkiler, Meslek etiği

 

Eğitim Uygulama Alanları ve Program Olanakları:

Uygulamalı Eğitimin yapıldığı makine ve teçhizat donanımlı bir optisyenlik laboratuvarı, her tür gözlük cam ve çerçeve çeşitlerinin bulunduğu bir optik mağaza örneği bulunmaktadır. Öğrenciler 1. Sınıfın sonunda optik mağazalarda 20 iş günü staj eğitimine katılırlar. Öğrencilerin sektörle bağlantılarının kurulması, ürün bilgilerinin arttırılması amacıyla gözlük cam fabrikalarına teknik geziler düzenlenmekte, alanlarıyla ilgili uzmanların verdikleri seminerlere katılımları sağlanmaktadır. Programda uygulamalı eğitiminde kullanılan malzemeler mesleki sivil toplum kuruluşlarının ve optik sektöründen üretici-tedarikçi firmaların desteği ile karşılanmaktadır.

 

Mezunların İstihdam Profilleri: Program mezunları, özel sektörde optisyenlik müesseselerinde mesul müdürlük yapabilirler ya da bir Optisyenlik müessesesi açma hakkına sahip olurlar.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş: YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda, Fizik bölümüne, Optik ve Akustik Mühendisliği bölümüne ve Fizik Mühendisliği bölümüne dikey geçiş yapabilirler.

 

Aday Öğrencilere Yönelik Bilgiler

  1. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

  1. Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar

Bir yılda iki dönem olmak üzere toplam dört dönemde eğitim öğretim tamamlanmaktadır. Dönem içi uygulamalı eğitimler kurum içindeki optisyenlik laboratuvarında yapılmaktadır. Yaz stajı ikinci dönem sonunda 20 iş günü olarak Türkiye’deki tüm optisyenlik müesseselerinde yapılabilmektedir.

  1. Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

Uygulamalı eğitimlerde öğrencilerin önlük kullanması gerekmektedir. 

  1. Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,

Laboratuvar uygulamalarına öğrencilerin kendilerine ait bir gözlük tornavida takımı ve asetat kalemle katılmaları gerekmektedir. Bunun dışında öğretim gideri bulunmamaktadır.

  1. Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

Program Ege Üniversitesi Bornova kampüsünde, Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO binasında bulunmaktadır.

  1. Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar,

Ege Üniversitesi Rektörlüğü kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programına ilişkin usul ve esaslara göre bu imkândan yararlanılabilmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ