EGE ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ODYOMETRİ

 

Eğitim Planı Ders İçerikleri

 

Koordinatör:
Prof. Dr. Cem Bilgen
cem.bilgen@ege.edu.tr


Danışman:
Öğr. Gör. Gülce Kirazlı  
gulce.kirazli@ege.edu.tr

 

Program 1991 yılında eğitime başlamıştır. Örgün öğretim olarak eğitim vermektedir. Programın amacı, işitme kayıpları ve denge bozukluklarının tanılanması ve değerlendirilmesine ilişkin çeşitli testleri yapabilecek nitelikte sağlık elemanı yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olan bir odyometrist, hastaların işitme kaybını ve denge bozukluğunu tanılamaya yönelik olarak uzman denetiminde uygun cihazları kullanarak çeşitli subjektif ve objektif testler yapar ve test sonuçlarından elde edilen hastanın işitme kaybının tipi, seviyesi ve hastanın kooperasyonu ile ilgili bilgileri test formuna kayıt eder. İşitme tarama programlarında yer alır. İşitme cihazı uygulamasına yönelik kulak kalıbı ölçüleri alır, uygun görülen cihazların kazanç ve çıkış değerlerini ölçer ve ayarlarını yapar. Yapılacak işlemler hakkında, hastaya ve/veya hasta yakınına gerekli bilgiyi verir.

 

Program Profili:


Programda Klinik Odiyometri, İşitme Aygıtları, Çocuk Odyolojisi, KBB Hastalıkları, Odyolojinin Esasları gibi Odyometri branş dersleri teorik ve pratik olarak verilmektedir. Ayrıca Temel Sağlık dersleri de yer almaktadır.

 

Eğitim Uygulama Alanları ve Program Olanakları:
 

Ege Üniversitesi KBB Anabilim Dalı’nda yer alan Foniatri laboratuarı, işitme ve denge bozuklukları laboratuarı, işitme cihazı ve koklear implant araştırma ve uygulama laboratuarı, 4 adet odyometri laboratuarı ve işitme engelliller eğitim biriminde öğrenciler yıl içi uygulamalarını ve yaz stajlarını yapabilme olanağına sahiptir.  

 

Mezunların İstihdam Profilleri:
 

Hastaneler, Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri, Devlet Kuruluşları, Özel Klinikler, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, işitme cihaz firmalarında yenidoğan işitme tarama programlarında, işitme ve denge problemlerinin tespiti ve değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunda, gürültülü ortamlarda oluşabilecek işitme kayıplarının önlenmesi, işitme cihazı uygulaması ve rehabilitasyonu gibi konularda istihdam edilebilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş:


YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda, Odyoloji, Fizik ve İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümlerine dikey geçiş yapılabilir.