Çerez Örnek
canlı destek

ODYOMETRİ

 

Eğitim Planı Ders İçerikleri

 

Koordinatör:
Doç.Dr.İsa KAYA
isa.kaya@ege.edu.tr


Danışman:
Dr.Öğr.Üyesi Ufuk MERT
ufuk.mert@ege.edu.tr

 

Program 1991 yılında eğitime başlamıştır. Örgün öğretim olarak eğitim vermektedir. Programın amacı, işitme kayıpları ve denge bozukluklarının tanılanması ve değerlendirilmesine ilişkin çeşitli testleri yapabilecek nitelikte sağlık elemanı yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olan bir odyometrist, hastaların işitme kaybını ve denge bozukluğunu tanılamaya yönelik olarak uzman denetiminde uygun cihazları kullanarak çeşitli subjektif ve objektif testler yapar ve test sonuçlarından elde edilen hastanın işitme kaybının tipi, seviyesi ve hastanın kooperasyonu ile ilgili bilgileri test formuna kayıt eder. İşitme tarama programlarında yer alır. İşitme cihazı uygulamasına yönelik kulak kalıbı ölçüleri alır, uygun görülen cihazların kazanç ve çıkış değerlerini ölçer ve ayarlarını yapar. Yapılacak işlemler hakkında, hastaya ve/veya hasta yakınına gerekli bilgiyi verir.

 

Program Profili:


Programda Klinik Odiyometri, İşitme Aygıtları, Çocuk Odyolojisi, KBB Hastalıkları, Odyolojinin Esasları gibi Odyometri branş dersleri teorik ve pratik olarak verilmektedir. Ayrıca Temel Sağlık dersleri de yer almaktadır.

 

Eğitim Uygulama Alanları ve Program Olanakları:
 

Ege Üniversitesi KBB Anabilim Dalı’nda yer alan Foniatri laboratuarı, işitme ve denge bozuklukları laboratuarı, işitme cihazı ve koklear implant araştırma ve uygulama laboratuarı, 4 adet odyometri laboratuarı ve işitme engelliller eğitim biriminde öğrenciler yıl içi uygulamalarını ve yaz stajlarını yapabilme olanağına sahiptir.  

 

Mezunların İstihdam Profilleri:
 

Hastaneler, Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri, Devlet Kuruluşları, Özel Klinikler, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, işitme cihaz firmalarında yenidoğan işitme tarama programlarında, işitme ve denge problemlerinin tespiti ve değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunda, gürültülü ortamlarda oluşabilecek işitme kayıplarının önlenmesi, işitme cihazı uygulaması ve rehabilitasyonu gibi konularda istihdam edilebilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş:


YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda, Odyoloji, Fizik ve İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümlerine dikey geçiş yapılabilir.

 

Aday Öğrencilere Yönelik Bilgiler

A. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar

Bu programda, yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması mevcut değildir. Öğrenciler, yabancı dil I ve II derslerini eğitim öğretim yılının birinci döneminde almakla yükümlüdür. Öğrenci başka üniversitede bu dersleri veya bu derslere karşılık gelen dersleri başarıyla tamamladıysa; ya da üniversitemizin dönem başı yaptığı muafiyet sınavına girerek en az 60 puan alırsa muaf olma hakkına sahiptir.

B. Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar

Bu programda, birinci sınıfların bir yılda ve sadece bir dönem (bahar dönemi) uygulama içeren dersleri vardır. Birinci sınıf bahar döneminde “vestibüler sistem ve vestibülemetrik”, “foniatri” ve “odyolojinin esasları II” derslerinin toplam uygulama saati 4’dür.

İkinci sınıfların, bir yılda ve iki dönem boyunca (bahar ve güz dönemi) uygulama içeren dersleri vardır. İkinci sınıf güz döneminde “klinik odiyometri I, çocuk odiyolojisi I, işitme aygıtları I” derslerinin toplam uygulama saati 14’dür. Bahar döneminde ise “klinik odiyometri II, çocuk odiyolojisi II, işitme aygıtları II” derslerinin toplam uygulama saati 14’dür.

Ege Üniversitesi KBB Anabilim Dalı’nda öğrenciler yıl içi uygulamalarını ve yaz stajlarını yapabilme olanağına sahiptir. Yıl içi uygulamaları sadece burada yapılmaktadır. Öğrenci yaz stajı uygulamasını il içinde/dışında ve program koordinatörü ve danışmanının uygun gördüğü hastanelerde yapma hakkı mevcuttur.

*Pandemi koşulları dolayısıyla, öğrenciler yıl içi uygulamalarını ve yaz stajını 2019-2020 bahar döneminden itibaren dijital ortamda vaka tartışması, simülasyon uygulaması, vaka ödevleri olarak tamamlamaktadır. Pandeminin gidişatına göre, yıl içi uygulamalarının ve yaz stajının yüz yüze hastanede ya da dijital ortamda yapılacağına karar verilecektir.

C. Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

Yüz yüze yıl içi uygulamalarda ve yaz stajında, beyaz önlük giyilmesi zorunludur.

D. Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar

Yüz yüze yıl içi uygulamalarda ve yaz stajında Ege Üniversitesi KBB Anabilim Dalı’ndaki cihazlar kullanılmaktadır. Bu nedenle, herhangi bir gider mevcut değildir.

E. Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar

Ege Üniversitesi KBB Anabilim Dalı’nda yer alan Foniatri laboratuarı, işitme ve denge bozuklukları laboratuarı, işitme cihazı ve koklear implant araştırma ve uygulama laboratuarı, 4 adet odyometri laboratuarı ve işitme engelliler eğitim biriminde öğrenciler yıl içi uygulama ve yaz stajı yapma hakkına sahiptir. Bu anlamda, program geniş uygulama olanaklarına sahiptir.

F. Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Bu programda, öğrencilerin kısmi zamanlı olarak çalışabilme imkanına ilişkin detaylı bilgi ve şartlara Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın web sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ