EGE ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Eğitim Planı Ders İçerikleri

 

TIBBİ LABORATUVAR
Koordinatör:

Prof. Dr. Işıl MUTAF
ısıl.mutaf@ege.edu.tr


Danışman:
Öğr. Gör. SÜREYYA GÜMÜŞSOY
sureyya.s@hotmail.com

1990 yılında öğrenci kabul edilmiştir. Örgün öğretim olarak eğitim vermektedir. Programın amacı; analitik düşünme yeteneğine sahip, toplam kalite felsefesini ve etik değerleri benimseyen, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda alanın gereksinimlerini karşılayabilen tıbbi laboratuvar teknikerleri yetiştirmektir.

Program Profili:
• Temel Sağlık dersleri,
• Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Laboratuvar Kimyası, Genel Biyokimya
• Tıbbi Mikrobiyoloji, Hematoloji, Parazitoloji
• Tıbbi Laboratuvar Branş Dersleri

Eğitim Uygulama Alanları ve Program olanakları:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tıbbi laboratuvarlarında eğitim alma, uygulama ve staj yapma olanağı bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri:
Mezunlar, kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarındaki klinik laboratuvarlarda tekniker olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş:
YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik ile Hemşirelik lisans programlarına dikey geçiş yapılabilir.