Çerez Örnek
canlı destek

Diyaliz

 

Eğitim Planı Ders İçerikleri

 

DİYALİZ TEKNİKERLİĞİ 


Koordinatör: Doç. Dr. Mümtaz Yılmaz
mumtaz.yilmaz@ege.edu.tr


Danışman: Öğr. Gör. Dr. Seçil BEYECE İNCAZLI
secil.beyece.incazli@ege.edu.tr

 

1999 yılında açılan Diyaliz Programı örgün öğretim olarak eğitim vermektedir. Bu programdan mezun olanlar "Diyaliz Teknikeri" ünvanına sahip olurlar. Programın amacı diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması, diyaliz makinesinin bakımının yapılmasının yanında hasta ve yakınlarının diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirilmesi aşamalarında, diyaliz ünitelerinde çalışacak sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Program Profili: Yaz Uygulaması, Davranış Bilimleri-I-II, Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Hasta Bakım İlkeleri, Temel Diyaliz, Beslenme İlkeleri, Enfeksiyon Hastalıkları, Cerrahi Hastalıkları, İç Hastalıkları, Farmakoloji, Nefroloji, İlk Yardım, Diyaliz, Nefroloji ve Diyaliz Uygulaması-I-II, Çocuk Nefrolojisi, Meslek Etiği, Diyaliz Hastalarının Ruh Sağlığı

 

Eğitim Uygulama Alanları ve Program Olanakları: Öğrencilerin uygulamalı derslerinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi ünitelerinden yararlanılmaktadır.

 

Mezunların İstihdam Profilleri: Program mezunları; hemodiyaliz ve periton diyaliz merkezlerinde bu alana özgü teknikerlik yapabilmektedirler. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda; devlet, vakıf ve üniversite hastanelerinde, diyaliz teknikerlerine ihtiyaç duyulmakta, ayrıca kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Hemşirelik fakültelerine ya da sağlık bilimleri fakültesinin Hemşirelik Bölümü'ne dikey geçiş yaparak lisans diploması almak mümkündür.

 

 

Aday Öğrencilere Yönelik Bilgiler

a. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar

  • İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamamız bulunmamaktadır.

b.Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar

  • Programı iki yıl, dört yarıyıl eğitimin verildiği bir ön lisans programıdır. Dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.
  • Öğrencilerin uygulamalı derslerinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi ünitelerinden yararlanılmaktadır. Yaz stajı 20 iş günü olup, zorunludur. Yaz stajı için öğrenciler, İzmir dışında da tercih yapabilmekte ancak staj yeri ile ilgili ön başvuru ve kurum iletişimini sağlama öğrencinin sorumluluğunda olmaktadır. Gerekli resmi sürecin başlaması için program danışman öğretim elemanının onayı gerekmektedir.

c.Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

  • Öğrenciler uygulamalı derslerin klinik stajlarında hastanenin onayladığı şekilde tek renk üniforma giyer ve kılık kıyafet saç düzenine dikkat eder.

d.Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar

  • Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderleri öğrencilerden talep edilmemektedir.

e.Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar

  • Program içeriği, meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullarla ilgili içerikler, Üniversitemiz ve Meslek Yüksekokulumuz internet sayfalarında ayrıntılı olarak sunulmuştur.

f.Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

  • Üniversitede çeşitli birimlerde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılabilmektedir.
  • Özel sektörde serbest çalışmak isteyen öğrenciler, derslerin devam zorunluluklarına dikkat etmelidir.
  • Öğrencilerinin  kısmi  zamanlı  öğrenci  olarak  çalışabilme  imkânlarına  ilişkin  güncel koşullar, Ege Üniversitesi internet sayfalarından takip edilebilir.

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ