EGE ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

 

Eğitim Planı Ders İçerikleri

 

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

Koordinatör ve Danışman:

Dr. Öğr. Üyesi Gül Özlem YILDIRIM

gul.ozlem.yildirim@ege.edu.tr

Program 2012-2013 Eğitim–Öğretim yılında Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır. Örgün öğretim olarak eğitim verilmektedir. Ameliyathane Hizmetleri programının amacı, ameliyathanelerde ihtiyaç duyulan donanımlı cerrahi sağlık elemanı yetiştirmektir. Ameliyathane Teknikerleri; Ameliyathanede cerrahi girişimin güvenle seyri için cerrahi ekibe destek olabilen, ameliyatta kullanılan tüm cerrahi alet ve malzemeleri, ameliyathane ortamını ameliyatın özelliğine uygun hale getirilmesine yönelik iş ve eylemleri yapan sağlık elamanıdır.

Program Profili: Programda ameliyathaneye yönelik mesleki dersler teorik ve pratik olarak verilmektedir. Eğitim planında mesleki derslerin yanı sıra, temel tıbbi derslerin (Anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji) alınması zorunludur. Bu derslerin yanı sıra (İlk Yardım, Beden Eğitimi, İletişim Becerileri, Meslek etiği ve Sağlık İşletmelerinde Yönetim gibi) seçmeli dersler yer almaktadır.

Eğitim Uygulama Alanları ve Program Olanakları Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Laboratuvarı Tıbbi Girişim Teknik Odası Eğitim Hastaneleri Ameliyathanelerinde staj eğitimi

Uygulamalı eğitime yönelik olarak; cerrahi yıkama ve giyinme olanakları olan, temel cerrahi aletler ve cerrahi girişim sırasında kullanılan sarf malzemeleri içeren bir ameliyathane laboratuvarı bulunmaktadır. Programda uygulamalı eğitimde kullanılan malzemeler yüksekokulun bütçesinden ve bilimsel proje kaynaklarından desteklenmektedir. Öğrencilerin staj yapabilecekleri gelişmiş teknolojik donanım ve ekipmanları içeren ameliyathaneler, ve merkezi sterilizasyon ünitesi mevcuttur.

Mezunların İstihdam Profilleri: Bu ön lisans programını tamamlayan öğrenciler mezun olduklarında, Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarının ameliyathanelerinde, merkezi sterilizasyon ünitelerinde, endoskopi salonlarında, doğumhanelerde, diş ile ilgili tedaviler ve cerrahi işlemlerin gerçekleştirildiği birimlerde, cerrahi branş uzmanlarına destek vererek görev yapabilirler. Üst Derece Programlarına Geçiş: YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik lisans programlarına dikey geçiş yapılabilir.