Çerez Örnek
canlı destek

ANESTEZİ

 

Eğitim Planı Ders İçerikleri


Koordinatör:
Doç. Dr. Nezih SERTÖZ
nezih.sertoz@ege.edu.tr

Danışman:
Doç.Dr. Erkan KAHRAMAN
erkan.kahraman@ege.edu.tr

 

Anestezi Programı 1990 yılında kurulmuştur. Programının amacı, hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve reanimasyon uygulanmasında, reanimasyon kliniğinde hasta tedavisinde uzman hekime yardımcı olacak sağlık elemanı yetiştirmektir. Öğrenciler 'Anestezi Teknikeri' olarak mezun olmaktadır.

 

Program Profili:
• Temel Sağlık Dersleri
• Anestezi Cihazı ve Ekipmanları
• Anestezik Farmakoloji
• Anestezi Uygulama ve Mesleki Uygulama
• Klinik Anestezi
• Reanimasyon
• Sistem Hastalıkları

Eğitim Uygulama Alanları ve Program Olanakları Program teorik dersleri yüksekokula ait dersliklerde verilmekte olup, uygulama, pratik ve stajlar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılmaktadır.

 

Mezunların İstihdam Profilleri:
Mezunlar kamu ve özel hastanelerin ameliyathanelerinde Anestezi Teknikeri olarak görev yapabilmektedirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş:
YÖK'ün ilgili mevzuatına göre Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programına, Hemşirelik lisans programına dikey geçiş yapılabilmektedir.

 

Aday Öğrencilere Yönelik Bilgiler

a. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar

  • Anestezi programında isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

b. Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar

  • Anestezi programında tüm yarıyıllarda dönem için staj yapılmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için 20 iş günü zorunlu yaz stajı uygulamasını tamamlaması gerekmektedir.
  • Program teorik dersleri, yüksekokula ait dersliklerde verilmekte olup, uygulama, pratik ve stajlar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılmaktadır.
  • Yaz stajı uygulamaları yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılabilmektedir

c. Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

  • Ameliyathane içerisinde üniforma, maske ve bone kullanılması gerekmektedir. Ayrıca uygulamalarda anestezi cihazı, solunum cihazı (ventilatör), defibrilatör, EKG Monitörü, BIS Monitörü gibi bazı özellikli cihazların kullanılması öğrenilmektedir.

d. Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar

  • Ders  uygulamalarında  kullanılacak  sarf  malzeme,  araç  ve  gereç  gideri  sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı herhangi bir gider bulunmamaktadır.

e. Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin bilgiler

  • Program içeriği; Temel Sağlık Dersleri, Anestezi Cihazı ve Ekipmanları, Anestezik Farmakoloji, Anestezi Uygulama ve Mesleki Uygulama, Klinik Anestezi, Reanimasyon ve Sistem Hastalıkları alanlarından oluşmaktadır.
  • Anestezi programı, Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Bornova yerleşkesinde yer almaktadır.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ