EGE ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

 

Eğitim Planı Ders İçerikleri

 

Koordinatör:
Prof.Dr.Ayşenur OKTAY
aysenur.oktay@ege.edu.tr

Danışman:
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Kantarlı
ismail.cem.kantarli@ege.edu.tr

Program, 1989-1990 Öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bu yıldan günümüze kadar başarılı Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Teknikerleri yetiştirmeye devam etmektedir. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının amacı, hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli olan radyoloji hizmetlerini gerçekleştiren nitelikli sağlık elemanı yetiştirmektir.

Program Profili:
• Temel Sağlık Dersleri ve Radyolojik Anatomi
• Tıbbi Görüntüleme Teorik ve Uygulaması
• Radyoterapi, Nükleer Tıp
• Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma

Eğitim Uygulama Alanları ve Program Olanakları :
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp Anabilim Dalları Tıbbi Görüntüleme Merkezlerinde Tıbbi Görüntüleme Tekniklerinin tamamı; Radyografi, Radyoskopi, BT, MRG, MMG, Anjio, USG, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Görüntüleme teknikleri Teorik ve Uygulamalı olarak gösterilebilmektedir. Programa özel mesleki dersler için Tıp Fakültesi Radyodiagnostik, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp Anabilim Dalları Öğretim Üye ve Görevlilerinden destek alınmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri:
Mezunlar, tüm resmi ve özel hastanelerin Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp bölümleri başta olmak üzere diğer ilgili Tıbbi Görüntüleme birimlerinde de görev almaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş:
Dikey geçiş yönetmeliğine göre Hemşirelik lisans programına dikey geçiş yapılabilmektedir.