EGE ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri

 
 
ECZANE HİZMETLERİ
Koordinatör:

Prof. Dr. Mine ÖZYAZICI
mine.ozyazici@ege.edu.tr
Danışman:
Öğr. Gör. Ümmühan Esra GENÇ
eczesragenc@gmail.com
Eczane Hizmetleri Programı 2011-2012 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Örgün ve ikinci öğretim olarak eğitim vermektedir. Programın amacı, gerekli bilgi ve donanıma sahip, mesleki becerileri kazanmış, eczane ve ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirmektir.

Program Profili:
Eczane Teknikerliği Branş derslerinin yanı sıra Temel Sağlık ve Fen dersleri, Eczanede Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Sağlık ekonomisi, Genel Muhasebe, Meslek hukuku, Meslek etiği, Halk Sağlığı, İletişim Becerileri gibi dersler teorik ve pratik olarak yürütülmektedir.

Eğitim Uygulama Alanları ve Program olanakları:
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Uygulama Eczanesinde Uygulama yapma imkanı bulunmaktadır. Öğrenciler stajlarını özel sektördeki eczanelerde yapabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri:
Program mezunları, "Eczane hizmetleri teknikeri" olarak kamu ve özel sektördeki eczanelerde, ilaç sektörünün çeşitli birimlerinde çalışma olanağına sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş:
Program mezunları dikey geçiş yönetmeliğine göre Biyokimya, Kimya ve Kimya Mühendisliği bölümlerine geçiş yapabilirler.