Çerez Örnek
canlı destek

Tarihçe

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Yüksek Öğretim Kurumu'nun 29.06.1989 tarihli toplantısında aldığı kararla kurulmuş ve 1989-1990 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 9 programda örgün, 3 programda hem örgün hem ikinci öğretimde olmak üzere toplam 15 programda eğitim verilmektedir. Her programda öğrencilere ilgi duydukları alanlarda profesyonel beceri kazandırmak üzere bilimsel ve uygulamalı olarak eğitim faliyetleri sürdürülmektedir. Uygulamalı eğitimler yüksekokul bünyesinde bulunan laboratuvar ve uygulama alanlarının yanı sıra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kliniklerinde, Eczacılık Fakültesi Uygulama Eczanesinde yapılmaktadır.

Meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, uygulamalı eğitimde edindikleri beceri ve deneyimleri geliştirmek amacıyla, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi klinikleri başta olmak üzere çeşitli hastanelerde ve sağlık merkezlerinde, ayrıca alanlarıyla ilgili kurum ve işletmelerde staj yapma imkanı sağlanmaktadır.

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, öğrenimleri sırasında Ege Üniversitesi Kampüsü alt yapı olanaklarından da faydalanmakta ve her türlü kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe katılabilmektedir.

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, sağlık sektörünün ihtiyacı doğrultusunda programlar açarak hem sağlık sektörüne uzman teknikerler kazandırmakta hem de mezun olan öğrencilere iş imkânları yaratmaktadır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ