Çerez Örnek

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Eğitim Planı Ders İçerikleri

 

TIBBİ LABORATUVAR


Koordinatör:
Prof. Dr. Işıl MUTAF

ısıl.mutaf@ege.edu.tr


Danışman:

Öğr.Gör. Elif SOYA             

elif.soya@ege.edu.tr

 

1990 yılında öğrenci kabul edilmiştir. Örgün öğretim olarak eğitim vermektedir. Programın amacı; analitik düşünme yeteneğine sahip, toplam kalite felsefesini ve etik değerleri benimseyen, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda alanın gereksinimlerini karşılayabilen tıbbi laboratuvar teknikerleri yetiştirmektir.

Program Profili:
• Temel Sağlık dersleri,
• Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Laboratuvar Kimyası, Genel Biyokimya
• Tıbbi Mikrobiyoloji, Hematoloji, Parazitoloji
• Tıbbi Laboratuvar Branş Dersleri

Eğitim Uygulama Alanları ve Program olanakları:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tıbbi laboratuvarlarında eğitim alma, uygulama ve staj yapma olanağı bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri:
Mezunlar, kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarındaki klinik laboratuvarlarda tekniker olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş:
YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik ile Hemşirelik lisans programlarına dikey geçiş yapılabilir.

 

Aday Öğrencilere Yönelik Bilgiler

a.İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar:

Yoktur

b.Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi laboratuvarlarında eğitim alma, uygulama ve staj yapma olanağı bulunmaktadır. Ayrıca birinci sınıfın yaz döneminde yaz stajı yapılmaktadır. Yaz stajı döneminde öğrenciler kendi belirledikleri laboratuvarda ya da hastanede 20 iş günü staj yapmaktadırlar.

c.Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

Öğrenciler dönem içi uygulamalarda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Laboratuvarlarını ve olanaklarını kullanırlar. Dönem içi uygulamalar süresince üniforma veya cerrahi önlük giyerler. Yaz stajında anlaşılan kurumun kıyafet yönetmeliğine uygun olarak giyinirler.

d.Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal  ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderleri talep edilmemektedir.

e.Programın   içeriği,    fakülte,    yüksekokul   ve    meslek    yüksekokulunun   bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı İzmir Bornova Ege Üniversitesi Kampüsü’nde Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasında yer almaktadır.

f.Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Bölüm öğrencilerinin kısmi zamanlı çalışma koşulları Ege Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma ve Staj Bürosu Ege Üniversitesi Rektörlüğü Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programına İlişkin Usul ve Esasları’na göre düzenlenmektedir

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ