Çerez Örnek

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

 

Eğitim Planı Ders İçerikleri

 

Koordinatör:
Prof.Dr.Ayşenur OKTAY
aysenur.oktay@ege.edu.tr

Danışman:
Doç. Dr. İsmail Cem Kantarlı
ismail.cem.kantarli@ege.edu.tr

Program, 1989-1990 Öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bu yıldan günümüze kadar başarılı Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Teknikerleri yetiştirmeye devam etmektedir. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının amacı, hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli olan radyoloji hizmetlerini gerçekleştiren nitelikli sağlık elemanı yetiştirmektir.

Program Profili:
• Temel Sağlık Dersleri ve Radyolojik Anatomi
• Tıbbi Görüntüleme Teorik ve Uygulaması
• Radyoterapi, Nükleer Tıp
• Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma

Eğitim Uygulama Alanları ve Program Olanakları :
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp Anabilim Dalları Tıbbi Görüntüleme Merkezlerinde Tıbbi Görüntüleme Tekniklerinin tamamı; Radyografi, Radyoskopi, BT, MRG, MMG, Anjio, USG, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Görüntüleme teknikleri Teorik ve Uygulamalı olarak gösterilebilmektedir. Programa özel mesleki dersler için Tıp Fakültesi Radyodiagnostik, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp Anabilim Dalları Öğretim Üye ve Görevlilerinden destek alınmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri:
Mezunlar, tüm resmi ve özel hastanelerin Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp bölümleri başta olmak üzere diğer ilgili Tıbbi Görüntüleme birimlerinde de görev almaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş:
Dikey geçiş yönetmeliğine göre Hemşirelik lisans programına dikey geçiş yapılabilmektedir.

 

Aday Öğrencilere Yönelik Bilgiler

a.İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar

   İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

b.Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıpyapılamadığına ilişkin  koşullar

   Programa kayıt yaptıran öğrenciler birinci yarıyıldan itibaren programa özel mesleki derslerin uygulamalı eğitimlerini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde almakla sorumludurlar. Bu programda öğrencilerin mezun olabilmeleri için  20 işgünü süreli yaz     stajı  yapmaları zorunludur.

c.Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

   Programa kayıt yaptıracak öğrenciler, Yüksekokulun belirlediği eğitim kıyafetlerini giymek zorundadırlar. Kıyafetlerin temini öğrenciye  aittir.

d.Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar

    Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme bulunmamaktadır.

e.Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar

   Öğrenciler öğretimlerini Ege Üniversitesi Bornova Merkez Kampüsü'nde sürdüreceklerdir.

f.Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar,

    Ege Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığ bütçe olanakları doğrultusunda birimlerin kısmi zamanlı statüde çalışabilecek öğrenci ihtiyaçlarını değerlendirerek kontenjan dağılımı planlaması yapar ve uygun gördüğü birimlerde alınacak öğrencinin ve      işin niteliğine göre, Eylül ayı sonunda veya ihtiyaç duyulan dönemlerde kısmi zamanlı çalışacak öğrenci alımı ile ilgili ilana çıkılır.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ