Çerez Örnek

İLK VE ACİL YARDIM

 

Eğitim Planı Ders İçerikleri

 

Koordinatör

Prof. Dr. Ali EKŞİ

a_eksi@yahoo.com

 

Danışman 

Doç. Dr. Süreyya GÜMÜŞSOY

sureyya.gumussoy@ege.edu.tr

 

 

Program, 1994- 1995 Eğitim–Öğretim yılında açılmıştır. Örgün öğretim olarak eğitim vermektedir.

ÖSYM'nin ilgili mevzuatı doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi  (TYT) Sayısal Puanı ile öğrenci alınmaktadır.

 

Programın amacı; Ani hastalık ya da yaralanma durumlarında hasta veya kazazedelerin hayatlarını kurtarıcı acil tıbbi girişim ve bakımı verebilen, nitelikli sağlık personeli yetiştirmektir.

Program mezunları İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik)  ünvanını almaktadırlar.

Paramedikler, olay yerinde Temel Yaşam Desteği ve İleri Yaşam Desteği ile kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde diğer acil tıbbi girişimleri uygularlar. Aynı zamanda, acil yardım aracı olan ambulansların sürücülüğünü de yapabilmektedirler.

 

Program Profili:

Programda, İlk ve Acil Yardım teorik ve pratik meslek derslerine ek olarak, Temel Tıp Dersleri (Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji), Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Topluma Hizmet Uygulamaları, Meslek etiği ve İletişim dersleri yer almaktadır.

 

Uygulama Eğitimi için Program Olanakları:

Temel ve İleri Yaşam Desteği Maketleri

Hava Yolu Açma maketi

Doğum Maketi

Simülasyon Kiti

Ambulans ekipmanları (Ambulans sedyeleri, Defibrilatör, Laringoskop, Ateller, Acil çantası vb.) bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Olanakları:

  • Sağlık Bakanlığı İl Ambulans Servisi (112) Başhekimliği ambulansları ve komuta kontrol merkezlerinde,
  • Özel sektör, belediye ve üniversitelere bağlı sağlık kuruluşlarının ambulanslarında,
  • Özel sektör, üniversite ve kamu kurumu olan sağlık kuruluşlarının acil servislerinde,
  • Hava ambulanslarında,

Üst Derece Programlarına Geçiş:

Yüksek Öğretim Kurumunu ilgili mevzuatları doğrultusunda;

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Hizmet, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. bölümlere dikey geçiş sınavı veya sağlıkta lisans tamamlama sistemi ile lisans programlarını tamamlayabilirler.

 

Aday Öğrencilere Yönelik Bilgiler

-Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.

- Bu programdan öğrencilerin mezun olabilmeleri için sürücü belgesine (B Sınıfı) sahip  olmaları gerekir.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ