Çerez Örnek

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu

Eğitim planı Ders İçerikleri

ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYONU


Örgüt Öğretim Program Koordinatörü 

Öğr.Gör.Ebru KALYONCU -  ebru.kalyoncu@ege.edu.tr

Örgüt Öğretim Program  Danışmanı

Öğr.Gör.Fikriye ERSEL - fikriye.ersel@ege.edu.tr

 

Uzaktan Öğretim Program Koordinatörü 

Öğr.Gör.Fikriye ERSEL - fikriye.ersel@ege.edu.tr

Uzaktan Öğretim Program  Danışmanı

Öğr.Gör.Dr.Ayça FİDAN - ayca.fidan@ege.edu.tr

 

2013-2014 Eğitim–Öğretim yılında Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır. Örgün, İkinci Öğretim ve Uzaktyan Eğitim olarak eğitim vermektedir. İlgili derslerle ilgili teorik eğitimin yapılabileceği donanımlı derslikler ve uygulama çalışmaları için bölüm protokolü ile işbirliği sağlanmış uygulama alanları mevcuttur. Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, eğitim kurumları, meslek odaları ve meslek elemanları ile Öğretim elemanları rehberliğinde iş birliğine yönlendirilir. Engelli bakım teknikeri, Engelli bireylere hizmet veren merkezlerde uzman personel gözetiminde bakım ve rehabilitasyon çalışması yapan nitelikli kişidir.

Program Profili:
• Sağlık Dersleri
• Genel Bakım ve Rehabilitasyon Dersleri
• Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Branş Dersleri
• Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Uygulama Dersleri
• Engellilik Algısı ve Engel Gruplarının Özelliklerini içeren Dersler
• İletişim Dersleri ve İşaret Dili Dersleri

Eğitim Uygulama Alanları ve Program olanakları:
İlgili derslerle ilgili teorik eğitimin yapabileceği donanımlı derslikler ve uygulama çalışmaları için bölüm protokolü ile işbirliği sağlanmış uygulama alanları mevcuttur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Protokol imzalanarak işbirliği sağlanmış Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi uygulama alanlarıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri:
Program mezunları; Engelli bireylere hizmet veren merkezlerde uzmanların gözetiminde bakım ve rehabilitasyon çalışması yaparak tamamladıkları uygulamaları sonucunda hastaneler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, dal merkezleri, evde bakım, kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş:
Beslenme ve Diyetetik, Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik Bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans diploması almak mümkündür.

Aday Öğrencilere Yönelik Bilgiler

a. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar

Yoktur.

b.Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar

Öğrenciler; dört yarıyıl içinde her dönemde yapılmak üzere dönem içi uygulamalarına özel eğitim kurumlarında ( Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Uygulama I-II ) ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ nin ilgili bölümlerinde ( Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Uygulama III-IV ) yapmaktadırlar. Ayrıca; birinci sınıfın yaz döneminde 20 iş gününü kapsayacak şekilde yaz stajı uygulaması yapılmaktadır. Yaz stajı uygulamasını öğrenciler kendi belirledikleri özel eğitim merkezleri veya bakım kurumlarında yapabilmektedirler.

c.Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

Gerek özel eğitim gerekse hastane uygulamaları sırasın da; sağlık profesyonelleri için belirlenmiş üniforma kullanılmaktadır.

d.Ders  uygulamalarında  kullanılacak  sarf  malzeme,  araç  ve  gereç  gideri;  sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,

Yoktur.

e.Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

 • Bornova Ege Üniversitesi Kampüsü’ nde; Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasında yer almaktadır.
 • İlk olarak 2013-2014 yılında öğrenci almaya başlayan programımızdan mezun olan öğrencilerimiz ‘’Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Teknikeri’’ ünvanını almaktadır. Program süresi 2 Yıl (4 Yarıyıl) olup mezuniyet için 120 ACTS alınması gerekmektedir. Engelli Bakım ve Rehabilitasyon programında örgün öğretim ve ikinci öğretim şeklinde eğitim verilmektedir. Gerek dönem içi uygulama dersleri ile gerekse yaz stajı uygulaması ile;
 • Bakım ve destek hizmetlerine muhtaç kişi ya da kişilere; evde, kamu ve/veya özel bakım kurumlarında profesyonel destek hizmeti sunabilecek nitelikli sağlık personeli yetiştirebilmek,
 • Engelli bireylerin temel özelliklerini öğrenme, bakım gereksinimlerini belirleyerek destek ve iyileştirme hizmeti sunabilmek,
 • Engelli   bireylerin   davranış   ve   tutumlarını   gözlemleme,   yetenek   ve   becerilerini geliştirebilecek etkinlikler düzenleyerek sosyal yaşama uyumunu artırabilmek,
 • Engelli bireylerin günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme sırasında ihtiyaç duyduğu desteği sağlama, bireyin kendi gereksinimlerini karşılayabilmesi için bilgi ve beceri kazandırabilmek,
 • Görev, yetki ve sorumluluklarının bilincinde olarak meslek etik ilkeleri doğrultusunda mesleki faaliyetlerde bulunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde uzman olan sağlık profesyonellerine destek sunabilmek hedeflenmiştir.

f.Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Bölüm öğrencilerinin kısmi zamanlı çalışma koşulları; Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programına İlişkin Usul ve Esasları‘ na göre yapılmaktadır.

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Uzaktan Eğitim Programı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı ön lisans programı ile eğitim-öğretime başlamıştır. Programı tercih edecek öğrenciler, her yarıyıl öğrenim ücretine ve üniversite yönetimince belirlenen uzaktan eğitim ücretine tabidirler.

Programda okutulan ders içerikleri metin, animasyon ve ses gibi eğitim materyallerinin desteği ile zenginleştirilerek, Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi Ege Ders üzerinden programa kayıtlı öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi, 7 gün 24 saat öğrencilere açık bir sistemdir. Öğrenciler, Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi Ege Ders üzerinden, ders içeriklerini, ders ile ilgili diğer materyalleri kolayca takip edilebilmektedir. Ayrıca ders danışmanı öğretim elemanları öğrencileri ile birebir etkileşime geçebilmekte ve ödev, tartışma, sohbet, sınav gibi işlemlerini kolaylıkla sistem üzerinden yapabilmektedirler. Ders içerikleri, dönemin akademik takvimine göre hafta üzerinden hazırlanmış olup, tüm dersler dönem boyunca öğrencinin kullanımına açıktır. Haftalık ders programı planlamasında canlı dersler saat 15.00'da başlamaktadır.

Uzaktan Eğitimde ara sınavlar Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi Ege Ders üzerinden yapılmaktadır. Yıl sonu sınavları (final ve bütünleme) ise örgün öğretimde olduğu gibi yüz yüzedir. Ders izleme ve değerlendirme esasları, öğrencilerin ödev, tartışma, ders içeriği izleme, sohbet saatlerine katılımları öğrenci değerlendirme süreçleri kapsamında ders danışmanı öğretim elemanları tarafından takip edilebilmektedir.

Yüksek Öğretim Kurumlarının Koşul ve Açıklamaları Kılavuzunda yer alan bölüm kayıt kabul koşulları

 • Madde 7: Bu programda dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütülecektir. Programa alınan öğrencilerin internet bağlantısı olan kişisel bir bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Bu programın güz ve bahar yarıyılına ait derslerin dönem sonu sınavları Üniversite kampüsünde veya ilgili Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır. (Materyal giderleri, ara sınav ve yıl sonu sınavları vb. konularda ayrıntılı bilgi, Üniversitenin internet adresinden edinilebilir.) Uzaktan Öğretim programlarının diplomalarında "uzaktan öğretim" ibaresi yer alacaktır.
 • Madde 8: Teknik bilgi, beceri ve uygulama gerektiren mesleki derslerde en az %30 uygulamalı yüz yüze eğitim yapılır. Detaylı bilgi MYO/YO/fakültenin web sitesinden öğrenilebilir.

Meslek Yüksekokulunun Fiziki Şartları ve Yazılım – Donanım Altyapısı

Okulumuzda uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan yazılım ve donanımlar mevcuttur.

 • Eşzamanlı Uzaktan Eğitim

Eşzamanlı eğitimin temelinde ise öğretim elemanı ile öğrencilerin farklı mekânlardan eşzamanlı olarak etkileşime girmesini sağlayacak Ege Ders Canlı platformu bulunmaktadır. Canlı dersler, her yarıyıl başında hazırlanan ders programında belirlenen saatlerde dersin öğretim üyesi tarafından verilir. Kurumumuzda yapılan canlı derslerde, öğrenci veya öğretim elemanı açısından ders esnasında teknik aksaklık yaşanmaması için yeterli donanım ve yazılım alt yapısı bulunmaktadır.

Öğrenciler İçin Kullanılan Materyaller

 • Yüz yüze gerçekleştirilecek olan sınavlarınızda kullanılan eğitim malzemeleriniz
 • Ege Ders Canlı platformu ve alternatif altyapılar
 • Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde derslerinizin uygulamasını gerçekleştirebileceğiniz beceri laboratuvarı bulunmaktadır.
  • Bu laboratuvarda yatağa bağımlı bir hastanın bakımını gerçekleştirebileceğiniz maket ile desteklenmiş simülasyon ortamı yaratılmış durumdadır.
   • Hasta yatağı
   • Tüm vücut maket manken
   • Kişisel hijyen ve uygulamalarda kullanılan malzemeler
   • Lavabo
   • Atık kutuları….
  • Montessori Materyalleri
   • M. Montessori, materyallerini renk, şekil, ebat özelliğine göre geliştirmiş ve materyallerin her birinde bu özelliklerden birinin rol oynamasını sağlamıştır.
   • Özelliklerin izolasyonu öğrenim sürecinde önemli ve faydalıdır.
   • Duyu Materyalleri
   • Matematik Materyalleri
   • Günlük Yaşam Materyalleri
   • Dil Materyalleri
   • Evrensel Materyaller

Derslere Devam Zorunluluğu

Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasları doğrultusunda hazırlanan Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitime İlişkin Usul ve Esasları gereği eş zamansız uzaktan eğitim derslerine devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Eş zamanlı uzaktan eğitim derslerinde ise Ege Üniversitesi Senatosunun her dönem başında aldığı kararlar uygulanmaktadır.

 • Yüksek Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar

MADDE 11- (1) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetlerini, öğretimi sürdüren ilgili birim kurulları belirler ve dönem başlamadan önce ders izlence sayfalarından duyururlar.

 • 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının planlamasına ilişkin Ege Üniversitesi Senatosunun 31.08.2021 tarihli ve 19/6 sayılı kararı f maddesi: Tüm derslerde (yüz yüze, çevrim içi, karma) mevzuatta belirtilen devam koşullarının aranmasına karar verilmiştir.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ