Çerez Örnek

Eczane Hizmetleri

 
 
ECZANE HİZMETLERİ

Koordinatör ve Danışman:

Öğr. Gör.  Esra KARATAŞ - esra.karatas@ege.edu.tr

 

Eczane Hizmetleri Programı 2011-2012 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Örgün, ikinci öğretim ve Uzaktan Eğitim olarak eğitim vermektedir. Programın amacı, gerekli bilgi ve donanıma sahip, mesleki becerileri kazanmış, eczane ve ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirmektir.

Program Profili:
Eczane Teknikerliği Branş derslerinin yanı sıra Temel Sağlık ve Fen dersleri, Eczanede Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Sağlık ekonomisi, Genel Muhasebe, Meslek hukuku, Meslek etiği, Halk Sağlığı, İletişim Becerileri gibi dersler teorik ve pratik olarak yürütülmektedir.

Eğitim Uygulama Alanları ve Program olanakları:
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Uygulama Eczanesinde Uygulama yapma imkanı bulunmaktadır. Öğrenciler stajlarını özel sektördeki eczanelerde yapabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri:
Program mezunları, "Eczane hizmetleri teknikeri" olarak kamu ve özel sektördeki eczanelerde, ilaç sektörünün çeşitli birimlerinde çalışma olanağına sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş:
Program mezunları dikey geçiş yönetmeliğine göre Biyokimya, Kimya ve Kimya Mühendisliği bölümlerine geçiş yapabilirler.

 

Aday Öğrencilere Yönelik Bilgiler

a. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar

  • İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamamız bulunmamaktadır.

b.Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar

  • Programı iki yıl, dört yarıyıl eğitimin hem örgün hem ikinci öğretimle verildiği bir ön lisans programıdır. Dersler teorik olarak verilmektedir.
  • Öğrenciler yaz stajı için, herhangi bir hastane eczanesi ya da serbest eczaneyi tercih edebilmekte ancak staj yeri ile ilgili ön başvuru ve kurum iletişimini sağlama öğrencinin sorumluluğunda olmaktadır. Gerekli resmi sürecin başlaması için program danışman öğretim elemanının onayı gerekmektedir.

c.Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

  • Öğrenciler yaz stajlarında beyaz önlük giyer ve kılık kıyafet saç düzenine dikkat eder.

d.Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar

  • Dönem içi uygulamalı ders yoktur.

e.Programın içeriği, fakülte,  yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar

  • Program içeriği, meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullarla ilgili içerikler, Üniversitemiz ve Meslek Yüksekokulumuz internet sayfalarında ayrıntılı olarak sunulmuştur.

f.Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

  • Üniversitede çeşitli birimlerde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılabilmektedir.
  • Özel sektörde serbest çalışmak isteyen öğrenciler, derslerin devam zorunluluklarına dikkat etmelidir.
  • Öğrencilerinin  kısmi  zamanlı  öğrenci  olarak  çalışabilme  imkânlarına  ilişkin  güncel koşullar, Ege Üniversitesi internet sayfalarından takip edilebilir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ