Çerez Örnek
canlı destek

ASDO

Meslek Yüksekokulumuzun değerli mezunları mezun kartlarınızı temin edebilmek için tıklayabilirsiniz.

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci ve Mezun Danışma ve Destekleme Ofisi (ASDO), Meslek yüksekokulumuz zemin katında faaliyete geçmiştir.
"ASDO'nun temel görevi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrenci ve mezunlarının, meslek yüksekokulundaki eğitimin kalite ve etkinliğinin arttırılması adına, şikayet, dilek, önerileri ve olumlu görüşlerini değerlendirmektir"

ASDO’nun Görevleri

 1. Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrenci ve mezunlarının, meslek yüksekokulundaki eğitimin kalite ve etkinliğinin arttırılması adına, şikayet, dilek, önerileri ve olumlu görüşlerini değerlendirmek,
 2. Yapılan başvuru konuları ile ilgili çözüm önerileri geliştirmek veya faaliyet ve organizasyonlar geliştirmek,
 3. Geliştirilmiş olan çözüm önerileri, faaliyet ve organizasyonlar ile ilgili kararları olgunlaştırarak ASHMYO Yönetim Kurulu’na sunmak,
 4. Faaliyet alanları ile ilgili ASHMYO Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan faaliyet ve organizasyonların yürütücülüğünü yapmak,
 5. Meslek yüksekokulu bünyesinde öğrenciler ve mezunlar ile öğretim elemanları, meslek yüksekokulu yönetimi ve idari birimler arasında köprü görevi görmektir.

ASDO’nun Mevcut Öğrenciler ile İlgili Faaliyet Alanları

 1. Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ASHMYO) bünyesinde sürdürülen eğitim-öğretim ile ilgili şikayet, dilek, önerileri ve olumlu görüşlerin alınması, imkanlar çerçevesinde çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi,
 2. ASHMYO bünyesinde oluşturulacak olan sosyo-kültürel etkinlikler için dilek ve önerilerin alınması,
 3. ASHMYO bünyesindeki programlarda öğrenim gören öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerle ilgili dilek ve önerilerin alınması, imkanlar çerçevesinde etkinliklerin gerçekleştirilmesi,
 4. ASHMYO bünyesindeki programlarda öğrenim gören öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlayacak etkinliklerle ilgili dilek ve önerilerin alınması, imkanlar çerçevesinde etkinliklerin gerçekleştirilmesi,
 5. ASHMYO bünyesindeki programlarda öğrenim gören öğrenciler ile ilgili meslek odaları ve dernekleri ile iletişim ve etkileşimi sağlamak/arttırmak için etkinlikler düzenlemek,
 6. ASHMYO bünyesindeki programlarda öğrenim gören öğrenciler ile ilgili kamu ve özel sektör temsilcileri ile iletişim ve etkileşimi sağlamak/arttırmak için etkinlikler düzenlemek,
 7. ASHMYO bünyesindeki engelli öğrencilerimiz başta olmak üzere dezavantajlı öğrencilerimizin sorun alanları ile ilgili çözüm önerilerinin geliştirilmesi,
 8. Öğrenciler ve meslek yüksekokulu yönetimi ile sohbet etkinliklerinin düzenlenmesi,
 9. Akran Mentorluk Sistemi ile ilgili etkinliklerin düzenlenmesi,
 10. Alanında başarı sağlamış mezunlar ile mevcut öğrencilerin arasındaki iletişim ve etkileşimi sağlamak/arttırmak için etkinliklerin düzenlenmesi,

ASDO’nun Mezunlar ile İlgili Faaliyet Alanları

 1. ASHMYO bünyesindeki programlardan mezun olan öğrenciler ile ilgili verilerin oluşturulması (Mezun sayısı, çalışma alanları, sektör bilgileri vs.),
 2. ASHMYO bünyesindeki programlardan mezun olanlara yönelik iş ilanlarının mezunlara duyurulması için organizasyonların yapılması,
 3. ASHMYO bünyesindeki programlardan mezunların kendi aralarındaki iletişim ve etkileşimi sağlamak/arttırmak için yapılabilecek organizasyonlara katkı sağlanması,
 4. Mezunlar için mesleki gelişime ve kariyer planlamalarına katkı sağlayacak mezuniyet sonrası eğitim programların düzenlenmesine katkı sağlanması,
 5. Mezun dernekleri ve mesleki oda/dernekler ile mezunlar arasındaki iletişim ve etkileşimi sağlamak/arttırmak için yapılabilecek organizasyonlara katkı sağlanması,,
 6. Mezunlar ile Ege Üniversitesi Kariyer Planlaması ve Mezunlarla İletişim Merkezi arasında köprü görevinin sağlanması,

ASDO Başvuru Koşulları
ASDO’ya şikayet, öneri ya da dileklerin bildirilebilmesi için başvuru yapanın, ASHMYO mevcut aktif öğrencisi ya da ASHMYO programlarından mezun olmuş olması gerekmektedir. ASDO’ya yapılacak olan başvurular ile ilgili olay, eylem ya da faaliyetin ASHMYO eğitim-öğretim alanları ve faaliyet konuları ile ilgili olmalıdır.

ASDO’ya Başvuru Yöntem ve Yolları

 1. ASDO’ya yapılacak olan şikayet, dilek ve öneriler ofiste yüz yüze görüşme yöntemi, meslek yüksekokulu web sayfasında oluşturulacak olan elektronik başvuru formu ve ASDO kurumsal e-postası üzerinden yapılabilir.
 2. ASDO’ya yazılı başvurularda, ASHMYO tarafından hazırlanan matbu formlar kullanılır.
 3. ASDO’ya yapılan başvurular, ASDO Sekreteri tarafından, komisyon başkanına sunulur.
 4.  ASDO’ya yapılan başvurular, gündemin uygun olması durumunda ilk komisyon toplantısında görüşülür.
 5. Başvurularla ilgili komisyon karar sonuçları başvuru yapana, yazılı olarak ya da e-posta yolu ile bildirilir.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ