canlı destek

Öğrenim Ücretleri ve Katkı Payları

27 Temmuz 2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca hazırlanmış olan Ege Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans-Lisans Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerden Alınacak Katkı Payları/Öğrenim Ücretleri ve Ücretlere İlişkin Esaslar, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 02.08.2022 tarihli ve 15/28 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup,https://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/2022_2023_onlisans_lisans_katki_payi_ogrenim_ucretleri.pdf linkinde duyurulmuştur.

Tüm öğrencilerimize duyurulur.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ