EGE ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Proje

 

MASALLARLA BİLİM VE İLK YARDIM PROJE ÖZETİ

Çocukluk çağı yaralanması, çocuklukta morbidite ve mortalitenin başlıca nedenlerindendir. Kazalarda hızlı şekilde, bilinçli ve doğru ilk yardım uygulaması ölüm oranlarının azaltılmasında, engellenebilir komplikasyonları önlemede oldukça etkilidir.  

Projede, farklı sosyoekonomik koşullardan gelen çocuklara ilk yardım bilinci ve becerisi kazandırmak, tıbbi bilimleri sevdirmek, yaşayarak, eğlenerek öğrenmeyle farkındalık oluşturulmasını sağlamak ve etkinliklere gözlemci olarak katılan öğretmenlerin ilk yardım eğitimine yönelik farkındalık kazanmaları amaçlanmıştır. Ayrıca bilginin, çocuklara anlaşılır biçimde aktarılması, mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesi; farklı alanlardaki (fen, sosyal, doğa) bilimsel gerçeklerin günlük hayatla ne kadar bağlantılı olduğunu, bilimle uğraşmanın zevkli ve eğlenceli olabileceğini göstermek hedeflenmektedir.

Bu çalışma ile çocuğun kendini kazalardan koruma, tehlikeli durumlara karşı tedbirli olabilmeleri gibi noktalar açısından gerçekleştirilecek ilkyardım öğretimlerinin masal ve drama ile birleştirerek anlatılması planlanmaktadır.

Projenin uygulanacağı hergün için ilkokul 3. sınıfta öğrenim görmekte olan 30 öğrenci ve 6 gözlemci öğretmen belirlenecektir. Projenin 4 gün(Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi) sürmesi planlanmaktadır ve toplam 120 öğrencinin ve 24 gözlemci öğretmenin proje etkinliğine katılımları sağlanacaktır.

Bu kapsamda, beş adet masal belirlenmiştir, bu masallar rehberler eşliğinde drama yöntemiyle canlandırılarak öğrencilere aktarılması sırasında masal uygun bir yerinde kesilir. Kesilen noktada gerekli olan ilkyardım bilgisi görsellerle verilir. Daha sonra ilgili ilkyardım uygulamasına geçilir. Katılımcı öğrencilerin rehberler eşliğinde ilkyardım uygulamalarını yapmaları sağlanır. Daha sonra masala uygun şekilde geçiş sağlanarak masal tamamlanır.

Programın son gününde tüm gruba sunmak üzere, çocukların projede uygulanan etkinlikler ve proje hakkındaki gözlemlerini ortaya koymak, bilişsel ve duyuşsal alandaki kazanımlarını belirlemek amacıyla proje konusu ile ilgili bir resim, yazı, hikâye, tiyatro ya da materyal hazırlamaları istenecektir.

Projeyle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için Meslek Yüksekokulumuzla iletişime geçilebilir.