Ameliyathane Hiz., Anestezi, Çocuk Gelişimi,Diyaliz, Engelli Bakım, İlk ve Acil Yardım, Odyometri, Tıbbi Görüntüleme, Tıbbi Dok. ve Sek., Tıbbi Lab., Programları 1. Ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine!

Yüksekokulumuz dışında yürütülen Dönem içi uygulama derslerinde iş sağlığı ve meslek hastalığı sigortalarınızın yapılabilmesi amacıyla 18.01.2018 tarihine kadar programınıza ait "Dönem içi uygulama formunu" bilgisayar ortamında doldurarak, program danışmanınıza onaylatmanız ve yüksekokulumuz staj bürosuna ek belgelerle birlikte teslim etmeniz gerekmektedir.

 

İşlem basamakları ve hazırlanacak belgeler:
1. Dönem içi Uygulama formunun* bilgisayarda doldurulması. 3 nüsha alınması. Staj yapılacak dersler kısmına ait işaretleme ders programına bakılarak çıktı üzerinden elle yapılacaktır.
2. Her nüshaya vesikalık fotoğraf yapıştırılır.
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. SGK Provizyon belgesi (E-devlet üzerinden ya da SGK ilçe müdürlüklerinden alınabilir)
5. Dönem içi Uygulama formu 3 nüshası danışmana onaylatılır, yüksekokul staj bürosuna (Zemin kat) ek belgelerle birlikte teslim edilir.


*Programınıza ait olan formu aşağıdan tıklayarak indirebilirsiniz:

Ameliyathane Hiz. Programı Dönem içi uygulama formu
Anestezi Programı Dönem içi uygulama formu
Çocuk Gelişimi Programı Dönem içi uygulama formu
Diyaliz Programı Dönem içi uygulama formu
Engelli Bakım ve Reh. Programı Dönem içi uygulama formu
İlk ve Acil Yardım Programı Dönem içi uygulama formu
Odyometri Programı Dönem içi uygulama formu
Tıbbi Dok. Ve Sekreterlik Programı Dönem içi uygulama formu
Tıbbi Görüntüleme Programı Dönem içi uygulama formu
Tıbbi Laboratuvar Programı Dönem içi uygulama formu