YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI DUYURUSU


Yeni kayıtlı öğrenciler için Zorunlu YABANCI DİL I ve YABANCI DİL II Muafiyet Sınavı, ikinci ders haftasında (02-06 Ekim arasında) programlarındaki kendi ders saatinde yapılacaktır. Sınavın telafisi yoktur.

Sınava üniversitemize 2017 yılı itibariyle ilk kez kayıtlanan öğrenciler, 2017 Güz dönemi için geçiş yapan öğrenciler (yatay, dikey vs ile geçiş yapan ve bu dersten muaf olamayanlar) girebilir.
Bu dersi başarısızlık ya da devamsızlık nedeniyle alttan alan öğrenciler muafiyet sınavına giremezler.

Sınava girebilmek için önceden başvuru yapılmayacaktır. Ders kayıtlanmasını 18-24 eylül tarihlerinde tamamlamış ve yabancı dil dersini seçmiş olan yeni öğrenciler 02-06 Ekim arasındaki muafiyet sınavına girebilecektir. Sınav yapılacak dershaneler Yüksekokulumuz panolarında duyurulacaktır.