Yaz Stajı Dosyaları Teslimi İle İlgili Duyuru!

Yaz Stajı Dosyaları 15 Eylül 2017 tarihine kadar teslim edilecektir. 15 Eylülden sonra gelen staj dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır!

Staj işyeri sorumlusunun izni doğrultusunda 25 Ağustos 2017 Cuma günü staj bitimini takiben saat:16.30’a kadar staj dosyaları staj yürütücülerine imza karşılığı teslim edilebilir. (Staj Yürütücüleri izinli olan öğrenciler Yüksekokulumuz özel kalem birimine teslim edebilirler.)

UYARI: Staj dosyasında ‘Değerlendirme Formu’ ve ‘Devam Çizelgesi’ Kapalı Zarf içinde, zarf kaşeli ve imzalı olacak şekilde, diğer belgeler ise telli dosya içinde birlikte teslim edilecektir. Dosya içeriğinin tam olması öğrencinin sorumluluğundadır.  

                                                       Staj Komisyonu