STAJ GENEL BİLGİLENDİRME

 

ÖĞRENCİLER İÇİN STAJ İŞLEMLERİ BASAMAKLARI

1. Zorunlu Staj Başvuru Formunun Hazırlanması

 • Formdaki alanlar bilgisayar ortamında doldurulacaktır.  İşyeri ile ilgili bilinmeyen kısımlar el yazısı ile doldurulabilir.
 • 3 asıl nüsha alınmalıdır. Fotoğraf yapıştırılacaktır.
 • Formun üç nüshası da öğrenci tarafından imzalanacaktır.

2.  Zorunlu Staj Başvuru Formunun Onaylanması (Aşağıdaki sıralamaya göre)

 • Staj yapılacak İşyeri Yetkilisinin Onayı (İmza ve Kaşe)

NOT: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde staj yapacak öğrenciler öncelikle staj yürütücülerine başvuracaktır, öğrenci rotasyon çizelgelerine göre kurum onayı alınmaktadır.

 • Programın Staj Yürütücüsünün Onayı (İmza varsa Kaşe)
 • Öğrenci İşleri Onayı (İmza/Kaşe)

Staj Başvuru Formu

3. SGK Girişlerinin yapılabilmesi için hazırlanacak belgeler

 • Zorunlu staj Formunun fotoğraflı bir nüshası
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • SGK Provizyon kağıdı (E-devlet üzerinden ya da SGK ilçe müdürlüklerinden alınabilir)

4. Staj Dosyasının Hazırlanması  

 • Okulun Web sayfasından programa ait staj dosyasının çıktısı alınarak belgeler dosya içerisinde sıralanır. Belirtilen yerlere vesikalık fotoğraflar yapıştırılır. Staj yürütücüsü öğretim elemanına staj başlangıcından en az 20 gün önce staj dosyasının ilk sayfası imzalatılır.
 • Onaylanmış staj dosyası, işyerine götürülerek staj işyeri sorumlusuna teslim edilir.
 • Staj süresince her işgünü için devam çizelgesine imzalar atılır ve haftalık raporlar hazırlanılır.
 • Staj süresi sonunda İşyeri staj sorumlusu Değerlendirme Formunu doldurmalı, imzalanacak bölümleri kontrol etmelidir. Öğrencinin doldurması gereken yerlerde eksiklikler varsa tamamlamasını sağlamalıdır.

5. Staj Dosyasının Teslimi
*Staj dosyası, staj bitiminden itibaren 15 gün içerisinde öğrenci tarafından Okulun Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmelidir.        
Staj dosyası içerisindeki belgelerden;

 • Öğrenci Staj Devam Çizelgesi” ve “Öğrenci Değerlendirme Raporu” Staj bitiminde Staj işyeri Sorumlusu tarafından kapalı zarfa konacak, zarf kaşelenip imzalanacak ve öğrenciye verilecektir.
 • “Stajda Hedeflenen Uygulamalar Formu”, “Staj Uygulama Raporu” ve “Öğrenci Geri Bildirim Formu”  plastik telli dosya içinde teslim edilecektir.

UYARI: Zarfın açık ve kaşesiz/mühürsüz olması durumunda staj dosyası okul tarafından kabul edilmez. Eksik belgelerden öğrenci sorumludur. Teslimat imza karşılığı yapılacaktır.