DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ
 

"ÖĞRENCİ ALIMI YAPILMAMAKTADIR"

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

Koordinatör ve Danışman:
Doç.Dr. Gülcan Coşkun Akar
gülcan.coskun.akar@ege.edu.tr

Program 1990-1991 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Örgün öğretim olarak eğitim vermektedir. Programın amacı, dental laboratuvar hizmetlerini bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda alanın gereksinimlerini karşılayacak şekilde yürütebilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, toplam kalite felsefesini ve mesleki etik değerleri benimseyen çağdaş teknikerler yetiştirmektir.

Program Profili:
Programda çeşitli dental protezler, diğer ağız içi ve ağız dışı apareylerin yapımının laboratuar aşamaları, bu işlemlerde kullanılan cihazlarının türleri ve kullanımı pratik derslerle verilmektedir. Ayrıca öğrencilere mesleğin sağlıkları üzerinde oluşturabileceği risklerin değerlendirilmesini, laboratuvar ortamındaki genel güvenlik ve biyogüvenlik kurallarını ve risklerden korunma yöntemlerini öğrenebilecekleri temel sağlık dersleri ve branş dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Eğitim Uygulama Alanları ve Program Olanakları:
Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan makine ve teçhizat donanımlı Diş Protez Laboratuvarında uygulamalı dersler yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri:
Mezunlar, kendilerine ait özel işletmeler açabilmektedirler. Ek olarak, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde ve üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinde yer alan protez ve ortodonti laboratuvarlarında, özel diş protez laboratuvarlarında çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş:
Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Sağlık İdaresi bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.