İlk ve Acil Yardım
 

İLK VE ACİL YARDIM

Koordinatör ve Danışman:
Yrd. Doç. Dr. Ali EKŞİ
a_eksi@yahoo.com

Program 1994- 1995 Eğitim–Öğretim yılında açılmıştır. Örgün öğretim olarak eğitim vermektedir.
ÖSYM'nin ilgili mevzuatı doğrultusunda öğrenci seçme sınavından YGS-1 puanı veya sağlık meslek liselerinden doğrudan geçiş ile öğrenci alınmaktadır. Programın amacı, ani hastalık ya da yaralanma durumlarında hastaların/kazazedelerin hayatlarını kurtarıcı acil tıbbi girişim ve bakımı verebilen nitelikli sağlık personeli yetiştirmektir. Program mezunları "Paramedik" unvanını almaktadırlar. Paramedikler, olay yerinde Temel Yaşam Desteği ve İleri Yaşam Desteği ile kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde diğer acil tıbbi girişimleri uygularlar. Aynı zamanda, acil yardım aracı olan ambulansların kullanılmasından da sorumludurlar.

Program Profili:
Programda İlk ve Acil Yardım meslek dersleri teorik ve pratik olarak, Temel Tıp dersleri( anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji), Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Topluma Hizmet Uygulamaları, Meslek etiği ve İletişim dersleri yer almaktadır.

Eğitim Uygulama Alanları ve Program Olanakları
Temel Yaşam Desteği Maketleri
Hava Yolu Açma maketi
Doğum Maketi
Simülasyon Kiti
Ambulans ekipmanları (Ambulans sedyeleri, Defibrilatör, Laringoskop, Ateller, acil çantası vb.) bulunmaktadır.
Programda uygulamalı eğitiminde kullanılan malzemeler okul bütçesinden karşılanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri:
Program mezunları, özel sektörde ya da kamu ambulanslarında(112), üniversite, özel ve kamu hastanelerinde, hava ambulanslarında görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş:
YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.