Optisyenlik
 

OPTİSYENLİK

Koordinatör:
Doç. Dr. Melis Palamar Onay
melis.palamar@ege.edu.tr
Danışman:
Öğr. Gör. Elif Aktekin
elif.aktekin@ege.edu.tr

Program 2000-2001 Eğitim–Öğretim yılında açılmıştır. Örgün öğretim olarak eğitim vermektedir. ÖSYM'nin ilgili mevzuatı doğrultusunda öğrenci seçme sınavından YGS-1 puanı ile öğrenci almaktadır. Programın amacı, yetkili uzman hekim tarafından hazırlanmış reçeteye uygun olarak, görme gereçlerinin seçimini, belirtilen ve tespit edilen ölçüler doğrultusunda hazırlanmasını ve hastaya adaptasyonunu sağlayan görme sağlığı elemanı olan optisyenleri yetiştirmektir. Optisyen, her türlü numaralı-numarasız gözlük camı ve çerçevesinin hazırlanmasını, montajını, ayarlamasını, satışını ve kontakt lens satışını yapar ayrıca optisyenlik müesseselerinin işleyişinden, resmi kurumlarla yapılan anlaşma hükümlerinin yürütülmesinden yasal olarak sorumludur.

Program Profili:

• Optisyenlik branş dersleri ile uygulamaları,

• Görme Optiği, Göz Hastalıkları ve Kontakt lensler

• Temel Sağlık dersleri, Halk Sağlığı, Epidemiyoloji

• Temel Fen dersleri, Fizik ve Geometrik Optik

• İşletme ve Pazarlama Yönetimi, Muhasebe, Halkla ilişkiler, Davranış Bilimleri, Meslek etiği

Eğitim Uygulama Alanları ve Program Olanakları:

Optisyenlik Laboratuvarı Optik Mağaza Örneği Optik mağazalarda staj eğitimi

Uygulamalı Eğitimin yapıldığı makine ve teçhizat donanımlı bir optisyenlik laboratuvarı, her tür gözlük cam ve çerçeve çeşitlerinin bulunduğu bir optik mağaza örneği bulunmaktadır. Programda uygulamalı eğitiminde kullanılan malzemeler mesleki sivil toplum kuruluşlarının ve optik sektöründen üretici-tedarikçi firmaların desteği ile karşılanmaktadır. Öğrencilerin sektörle bağlantılarının kurulması, ürün bilgilerinin arttırılması amacıyla gözlük cam fabrikalarına teknik geziler düzenlenmekte, alanlarıyla ilgili uzmanların verdikleri seminerlere katılımları sağlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri: Program mezunları, özel sektörde optisyenlik müesseselerinde mesul müdürlük yapabilirler ya da bir Optisyenlik müessesesi açma hakkına sahip olurlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş: YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda, Fizik bölümüne dikey geçiş yapabilirler.