Odyometri

ODYOMETRİ

Koordinatör:
Prof. Dr. Cem Bilgen
cem.bilgen@ege.edu.tr


Danışman:
Öğr. Gör. Gülce Kirazlı  
gulce.kirazli@ege.edu.tr

Program 1991 yılında açılmıştır. Örgün öğretim olarak eğitim vermektedir. Programın amacı, işitme ve işitme kayıplarının ölçülerek değerlendirilmesi alanında çalışma yapabilecek nitelikte sağlık elemanı yetiştirmektir. Odyometrist, İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptar ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacı olup olmadığını belirler.

Program Profili:
Programda Klinik Odiyometri, İşitme Aygıtları, Çocuk Odyolojisi, KBB Hastalıkları, Odyolojinin Esasları gibi Odyometri branş dersleri teorik ve pratik olarak verilmektedir. Ayrıca Temel Sağlık dersleri ve Temel Fen dersleri de yer almaktadır.

Eğitim Uygulama Alanları ve Program Olanakları:
Foniatri laboratuarı, işitme ve denge bozuklukları laboratuarı, işitme cihazı ve koklear implant araştırma ve uygulama laboratuarı, 4 adet odyometri laboratuarı ve işitme engelliller eğitim biriminden oluşmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri:
Hastaneler, Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri, Devlet Kuruluşları, Özel Klinikler, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde İşitme ve denge problemlerinin tespiti ve değerlendirilmesi, rehabilitasyonunda, gürültülü ortamlarda oluşabilecek işitme kayıplarının önlenmesinde, İşitme Cihazı Uygulaması, Rehabilitasyonu, Koklear implant aday değerlendirme, rehabilitasyon, programlama ve takibi, Dil ve konuşma bozukluklarını tarama ve değerlendirme gibi konularda istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş:
YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda, Odyoloji, Fizik ve İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümlerine dikey geçiş yapılabilir.