Diyaliz
 

DİYALİZ TEKNİKERLİĞİ
Koordinatör: Doç. Dr. Mümtaz Yılmaz
mumtaz.yilmaz@ege.edu.tr
Danışman: Doç. Dr. Gülseren KESKİN
gulseren.keskin@ege.edu.tr

1999 yılında açılan Diyaliz Programı örgün öğretim olarak eğitim vermektedir. Bu programdan mezun olanlar "Diyaliz Teknikeri" ünvanına sahip olurlar. Programın amacı diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması, diyaliz makinesinin bakımının yapılmasının yanında hasta ve yakınlarının diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirilmesi aşamalarında, diyaliz ünitelerinde çalışacak sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Program Profili: Yaz Uygulaması ,Davranış Bilimleri-I, , Anatomi, , Biyokimya, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Hasta Bakım İlkeleri, Temel Diyaliz, Beslenme, İlkeleri, I, Enfeksiyon Hastalıkları, Cerrahi Hastalıkları, Davranış Bilimleri-II, Yaz Uygulaması, Anatomi, İç Hastalıkları, Farmakoloji, , Nefroloji, İlk Yardım, Diyaliz, Nefroloji Ve Diyaliz Uygulaması-I, Patoloji, Çocuk Nefrolojisi, Nefroloji Ve Diyaliz Uygulaması-II, Meslek Etiği, Diyaliz Hastalarının Ruh Sağlığı

Eğitim Uygulama Alanları ve Program Olanakları: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki Hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitelerinden Öğrencilerin uygulamalı derslerinde yararlanılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri: Program mezunları; Hemodiyaliz ve periton diyaliz merkezlerinde bu alana özgü teknikerlik yapabilmektedirler. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda, devlet ve sosyal sigorta hastaneleri, üniversite hastanelerinde, diyaliz teknikerlerine ihtiyaç duyulmakta, ayrıca kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş: Hemşirelik fakültelerine ya da sağlık bilimleri fakültesinin Hemşirelik Bölümü'ne dikey geçiş yaparak lisans diploması almak mümkündür.